****** #‎2018_год__Год_малой_родины_в_Беларуси‬ ****** ***** ***** СКОРО В БЛОГЕ! ***** Планирование в библиотеке: как объять необъятное ****** "Книжная закладка: идеи со всего света" "Как оформить выставку в окнах библиотеки" и ещё много актуальных новостей из жизни библиотек мира ******

Са святам роднай мовы! "Радзіма мая дарагая, красуйся і вечна жыві!"


Віншую беларусаў са святам роднай мовы!
  Спадзяюся, паважаныя сябры, што вы прачыталі пост, прысвечаны святкаванню ў бібліятэках
 Міжнароднага дня роднай мовы. 
 Я вырашыла надрукаваць яго крыху раней, таму што да прапанаванай мной выставы Лямантароў (па-руску Букварей) усёж такі патрэбны пэўны час.
   Такім чынам, у блоге, з улікам гэтага поста ўжо ёсць тры матэрыялы, прымеркаваных да тэмы роднай мовы (націсніце на спасылкі):

  На свята трэба прыходзіць з падарункамі і я з задавальненнем прапаную вам перачытаць вершаваныя радкі вядомых беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Радзіме, роднай Беларусі і усім беларусам!
  Гэтыя радкі прыйдуцца даспадобы аматарам роднай мовы. 
Аздабляйце імі свае выставы, рабіце закладкі у кнігі, дарыце сваім чытачам.

Але, перад тым як чытаць - ПАСЛУХАЙЦЕ!
 З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі - вершы Якуба Коласа і Янкі Купалы: (націскаем на назву твора)
- Колас, Я. Родныя вобразы : верш [Гуказапіс] / Якуб Колас; выконвае М.Захарэвіч // З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусi: Грамзапісы. Вып. 132. – Мінск, 2003. – 1 кампакт-дыск ([1.22]). – Трэк № 2.
- Купала, Я. Жняя : верш [Гуказапіс] / Янка Купала; выконвае С. Куравель // З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусi : Грамзапісы. Вып. 131. – Мінск, 2003. – 1 кампакт-дыск (1.10). – Трэк № 7.

О Радзіма, табой напоўнена сэрца да краю!..
(П. Панчанка)
Хіба ж ёсць у свеце шчасце лепшае, як пад небам бацькаўшчыны жыць?
 (В. Вітка)
Яснага блакіту табе. зямля бацькоў, родны кут! (Р. Барадулін)
Зямля Радзімы! Ў сэрцы боль салодкі
Хто не адчуў, сустрэўшыся з табой?
(А. Звонак)
Няхай краса любімае зямлі
У задушэўнай песні адгукнецца.
(А. Астрэйка)

Радзіма мая дарагая,
Красуйся і вечна жыві!
(А. Бачыла)
Хай праменяцца дні,
Беларусь, над тваімі палямі,
Зелянеецца рунь,
Наліваецца колас цяжкі.
 (Г. Пашкоў)
Любіце гэтую святую зямлю аддана і да канца. Іншай вам не дадзена, дый не патрэбна.
 (У. Караткевіч)
Будзеш ты свабодная навекі,
Дарагая наша Беларусь!
 (П. Панчанка)
Беларусь - мая радзіма,
Любы сэрцу твой прастор.
(М. Калачынскі)
Малюнкі бацькаўскай зямлі!
Нічым вас з памяці не сцерці.
(П. Глебка)
Дзівос на планеце, я знаю, багата,
Ды толькі чамусьці прыходзяць у сны
Сцяжынка лясная, за рэчкаю хата,
Дзе ўранні над лугам плывуць туманы.
 (А. Бачыла)
Беларусь мая, сонца,
Дарагая і родная маці!
 (У. Караткевіч)
Дзе прайшло маленства. там пачынаецца Радзіма.
(К. Чорны)
Беларусь - мая маці і мова, паветра і хлеб.
(А. Вялюгін)
Ты радасць мая, Беларусь.
Ты гора маё і пакута
І ад цябе я ніколі
Не адцураюся,
Не адракуся!
 (П. Панчанка)
Не ржавее і не паддаецца пазалоце толькі адно пачуццё - Любоў: да зямлі, якую называеш Радзімай, да народа, якому служыш, і да дзяцей. якіх нарадзіў.
(І. Шамякін)
Матчынай зямлі карэнні
Ніколі не адпусцяць нас.
(П. Панчанка)
Мая радзіма - жытні колас,
Сінь мурагу. язміну цвет.
(Е. Лось)
Быць чалавекам на зямлі
Зямля бацькоў дала мне права.
(Р. Барадулін)
Усе мае думкі з табою, Айчына,
Усе мае думкі з табою, зямля!
(Е. Лось)
Беларусь-радзіма, вольная старонка.
Вольным тваім далям краю не відаць.
(А. Русак)
Я радасць сваю не стрымаю - 
І песня ўзлятае сама:
Мне лепей ад роднага краю
Нічога на свеце няма.
(А. Бачыла)
Для радзімы-маткі сіл сваіх не пашкадую.
(Я. Колас)
Люблю бязмежна прадзедаў зямлю,
Руплівую і мужную краіну.
(М. Лужанін)
Відаць, сама прырода нараджае музыку роднай зямлі.
(І. Навуменка)
І ў марозы лютыя,
І ў такім уборы
Да чаго ж вы любыя,
Родныя прасторы!
(Н. Гілевіч)
Беларусь, на ўсёй, на вялікай планеце
Свой пачэсны пасад ты даўно заняла.
 (П. Броўка)
Беларусь, азёрнай, і жытнёвай,
І зубрынай нараклі цябе.
(К. Камейша)
Век сонцу яркаму свяціць
Над бацькаўшчынай нашай.
(М. Танк)
Зямлю бацькоў я так люблю,
Што ненавідзець маю права.
(Р. Барадулін)
Край мой беларускі, край!
дай мне прыгарнуцца, дай
Да твайго ляснога вераснога долу.
 (Н. Гілевіч)
Ты сагравала і натхняла,
Хоць ад цябе я быў здаля,
Зямля Заслонава, Купалы,
Якуба Коласа зямля.
(А. Александровіч)
І пакуль нада мной наша роднае неба - 
Аніякі мяне не палохае лёс.
(А. Бачыла)
Беларусь! Зялёная, залатая!
Край мой светлы, што выпіў мора пакут!
Да апошняй бярозы благаслаўляю
Светлы дзень, калі я нарадзіўся тут.
(У. Караткевіч)
Я думаю: які цудоўны свет і якая прыгожая наша краіна
(В. Вольскі)
Пакуль сонца не згасне, 
Пакуль свецяцца зоры,
Беларусь не загіне,
Будзе жыць Беларусь!
(П. Панчанка)
Старадаўняй Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
(М. Багдановіч)
Родны край, дарагая маці-Радзіма... Ты вечна будзеш свяціць для нас сваімі яснымі зорамі. узыходзіць ласкавым сонцам, звінець бадзёрай неўміручай матчынай песняй. Табе да канца жыцця мы прысвячаем свае лепшыя словы і пачуцці, свае справы і задумы.
(П. Прыходзька)
Нават страціўшы зрок,
Абыйду я паўсвету,
А да родных мясцін шлях заўсёды знайду.
(П. Броўка)

2 комментария:

Людмила Бусел комментирует...

Дзякуй вялікі за падборку цудоўных выразаў-цытатаў! вельмі дарэчы

Елена Библиотекарь комментирует...

Людміла, са святам вас і чытачоў вашай бібліятэкі!

Пятёрка последних сообщений блога
последние сообщения

Книги-юбиляры 2017 года. Мировая классика

710 лет – «Божественная комедия» (1307) Данте Алигьери 470 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 300 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 255 лет – «Король-олень» (1762) К. Гоцци 225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина 205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) братьев Гримм 205 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса Давыдова 195 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т. Гофмана 195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина 190 лет – «Книга песен» (1827) Г. Гейне 185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В. Гоголя 185 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) В.И. Даля 185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата первой публикации) А.С. Пушкина 185 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин 180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 года) 180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса 180 лет – «Священная история для детей» (1837) А.О. Ишимовой 175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В. Гоголя 170 лет – «Записки охотника» (1847) И. А. Тургенева (165 лет – с момента первого издания отдельной книгой (1852) 170 лет – «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончарова 170 лет – «Джейн Эйр» (1847) Шарлотты Бронте 165 лет – «Муму» (1852) И. А. Тургенева 165 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого 165 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу 155 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И.С. Тургенева 155 лет – «Отверженные» (1862) В. Гюго 150 лет – «Преступление и наказание» (1867) Ф.М. Достоевского 150 лет – «Дети капитана Гранта» (1867-1868) Ж. Верна 150 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (1867) Ш. де Костера 145 лет – «Азбука» (1872) Л.Н. Толстого 145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстого 145 лет – «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верна 145 лет – «Сказки кота Мурлыки» (1872) Н.П. Вагнера 135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена 130 лет – «Каштанка» (1887) А.П. Чехова 125 лет – «Детство Тёмы» (1892) Г.Н. Гарина-Михайловского 125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1892) А. Конан Дойля 120 лет – «Человек-невидимка» (1897) Г. Уэллса 120 лет – «Алёнушкины сказки» (1897) Д.Н. Мамина-Сибиряка 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 115 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга 115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А. Конан Дойля 105 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л.Н. Толстого 105 лет – «Затерянный мир» (1912) А. Конан Дойля 105 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького 105 лет – «Случай с Евсейкой» (1912) А.М. Горького 100 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского 95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского 95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И. Чуковского 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 95 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 90 лет – «Разгром» (1927) А.А. Фадеева 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстого 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака 85 лет – «Пакет» (1932) Л. Пантелеева 85 лет – «Часы» (1932) Л. Пантелеева 85 лет – «Дальние страны» (1932) А. Гайдара 85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н. Островского 85 лет – «Поднятая целина» (1932) М. Шолохова 80 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара 80 лет – «Морские истории» (1937) Б. Житкова 80 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршака 80 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) К.Паустовского 80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р.Толкиен 75 лет – стихотворение «Родина» (1942) К. Симонова 75 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 75 лет – «Ключ-камень» (1942) П. Бажова 75 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 70 лет – «Весёлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова 70 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевого 70 лет – «Быль-небылица» (1947) С. Маршака 70 лет – «Наша древняя столица» (1947) Н.П.Кончаловской 70 лет – «Дневник Анны Франк» (1947) А. Франк 65 лет – «Старик и море» (1952) Э. Хемингуэя 65 лет – «Огни на реке» (1952) Н.И. Дубова 65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова 65 лет – «Сын звездного человека» (1952) А. Нортон 60 лет – «Когда я был маленьким» (1957) Э. Кёстнера 60 лет – «Томасина» (1957) П. Гэллико 60 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова 60 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р. Брэдбери 60 лет – «Земля и небо» (1957) А. Волкова 60 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 60 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 60 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 55 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962) 55 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. Медведева 55 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю.Я. Яковлева 55 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой 55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 55 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни Родари 50 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой 50 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А. Алексина 50 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова 45 лет – «Где леший живет?» Р.П. Погодина (1972) 45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 45 лет – «Домовёнок Кузька» Т.И. Александровой (1972) 30 лет – «Дети Арбата» (1987) А. Рыбакова

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку
Иосиф Бродский

10 вещей, которые произойдут с каждым, кто начнет больше читать

10 вещей, которые произойдут с каждым, кто начнет больше читать
1. Вы найдете безопасный способ сбежать от неудач, стрессов и скуки собственной жизни; 2. Вы обнаружите, что у вас есть семья; 3. Вы станете частью вневременного глобального разговора; 4. Вы научитесь говорить красиво; 5. Вы полюбите очереди, остановки и залы ожидания; 6. Вы станете более приятным человеком; 7. Вы многое узнаете; 8. Вы обнаружите, что были глупее, чем думали; 9. Вы откроете в себе творческое начало; 10. Вы разовьете воображение и перестанете бояться быть странным.