****** #‎2018_год__Год_малой_родины_в_Беларуси‬ ****** ***** ***** СКОРО В БЛОГЕ! ***** Планирование в библиотеке: как объять необъятное ****** "Книжная закладка: идеи со всего света" "Как оформить выставку в окнах библиотеки" и ещё много актуальных новостей из жизни библиотек мира ******

Серия "Люди моей деревни". Янина Жабко: «Музыка — весна моей души»

Родны край, дарагі, ненаглядны,
Прыгажэйшай не знойдзеш зямлі!
Зелянеюць твае прысады,
Залацеюць твае палі.
Родны край – край азёраў глыбокіх,
І чаромхавых белых завей.
Край бярозак і сосен высокіх,
Працавітых і шчырых людзей.
Бачу ў небе тваім аблачынкі.
Я і ў шчасці з табой, і ў журбе.
Да апошняй жыццёвай сцяжынкі
Буду, край мой, любіць я цябе.
(Я.Жабко)

   Богата Велятичская земля на таланты. Сегодня я хочу рассказать вам об удивительной женщине, которая связала свою жизнь с творчеством, посвящённом маленьким детям. 
В сельские библиотеки нашего региона из издательства "Четыре четверти", с которым у нашей библиотеки самые что ни на есть дружеские отношения, поступали и поступают оригинальные издания Янины Георгиевны, призванные расширять музыкальный и поэтический кругозор дошкольников.
 


Жабко Янина Георгиевна родилась в 1936 году в д. Велятичи Борисовского района Минской области. Отец, Шиенок Георгий Семенович - заслуженный учитель Беларуси, 30 лет был директором Велятичской средней школы. Мать - Леокадия Болеславовна - тоже учительствовала в этой школе.В 1954 году Янина окончила десятый класс и поступила на третий курс Борисовского педагогического училища.В 1956 году начала свою педагогическую деятельность учителем начальных классов, потом работала учителем музыки и пения в г. Борисове 8 лет.

После переезда на постоянное место жительства в Минск Янина Георгиевна навсегда связала свою судьбу с дошкольного педагогикой. Свое педагогическое признание она видела в музыкальном воспитании маленьких детей.В 1963 году окончила Московский очно-заочный университет искусства (инструмент - баян).В 1968 году - пятую минскую вечернюю музыкальную школу по классу фортепиано.
Имеет двоих детей.
Музыка и поэзия жили в душе Янины Георгиевны с самого детства.Первое стихотворение она написала в 10 лет. С юности и по сегодняшний день всем своим друзьям и знакомым пишет поздравительные песни и стихи. Работая музыкальным руководителем в детском учреждении и готовя со своими воспитателями очередной утренник или праздник, она сама создавала стихи, сценарии, песни, танцы, хороводы, потому что трудно было найти что-то новое в старых репертуарных сборниках. В 1990 году увидел свет первый белорусскоязычный музыкальный сборник Я. Жабко «Все времена года я очень жду», рекомендованный научно-методическим центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь.Сегодня в ее творческой копилке 15 сборников (9 музыкальных и 6 поэтических).На посту музыкального руководителя Янина Жабко отработала 30 лет в дошкольном учреждении. Поэтому поэтическом творчестве и песни распределяет циклами - по временам года, так, как идет работа в дошкольных и школьных учреждениях.Во многих сборниках она выступает как соавтор.Печатается в журналах и газетах.В программе по музыкальному воспитанию для детей детского возраста помещены ее 57 музыкальных произведений.Слова к музыке песен пишет сама.
(по материалам сайта журнала "Пачатковая школа" p-shkola.by)

Восень вераснёвая
 Хораша прыбралася
Восень вераснёвая.
У бярозкі-модніцы
Сукеначка новая.
 Тонкія рабіначкі
Пад ветрам схіляюцца,
Ягадныя гроначкі
Сокам наліваюцца.
 Макавінка клёна
Чырвона-барвовая...
Так вось апранаецца
Восень вераснёвая.


Час адлёту журавоў
 Разгуляліся лісточкі,
З ветрам кружацца, ляцяць.
І дажджыначкі-званочкі
Не пускаюць нас гуляць.
 Позірк сонца халадзее,
Знік квяцісты шоўк лугоў.
Хутка, хутка падаспее
Час адлёту журавоў.

Таямнічыя зоркі
Інсцэніраванае прадстаўленне
Дзеючыя асобы: Маляваныч, медзведзяня Топа, лісяня Яначка, дзіцячы хор.
 (Маляваныч у тэлескоп уважліва разглядае нябесныя зоркі. На сцяне, на якую накiраваны тэлескоп, вісіць вялікая карта зорнага неба).
 Маляваныч. Якое казачнае відовішча! Якое мноства зорак! А вось сузор’е Жырафа! А вось і Леў глядзіць на мяне! (На апошнія словы ўваходзяць Яначка і Топа).
Топа. Дзе, Маляваныч, ты бачыш жырафа і льва? Яны што, у гэтай трубе сядзяць? Ха-ха! Не смяшы нас, яны ж вельмі вялікія, каб туды схавацца.
Маляваныч. Нічога ты не разумееш, касалапы! Гэта труба называецца тэлескоп. Праз яе можна назіраць нябесныя зоркі. Тэлескоп робіць іх у многа разоў большымі. І нават тыя маленькія зорачкі, якіх мы сваімі вачамі не бачым, становяцца бачнымі з дапамогай тэлескопа. А Жыраф і Леў – гэта не звяры, а асобныя групы зорак, сузор’і.
Яначка. Ой, як цікава! (Заглядвае ў тэлескоп.)
Топа. Пачакай, Яначка! Дай мне яшчэ запытацца ў Маляваныча. Мне мая бабуля Калашматка казала, што на небе ёсць сузор’е, якое называюць Вялікай Мядзведзіцай. Як жа мне, Маляваныч, хочацца яго ўбачыць!
Маляваныч. Зараз, зараз я знайду табе гэтае сузор’е, у якім сем зорачак. Яго яшчэ называюць Вялікім каўшом. Знайшоў, знайшоў! Глядзі, касалапы!
Топа. Ой! Усё неба зіхаціць зорачкамі – і вялікімі, і маленькімі!
Маляваныч. Сярод гэтых таямнічых зорачак ёсць вельмі вялікія зоркі. Іх называюць гігантамі. А ёсць і карлікавыя, маленькія зоркі. Топа, ты бачыш Вялікую Мядзведзіцу?
Топа. Я б хутчэй знайшоў гэтае сузор’е, калі б ты, Маляваныч, яго намаляваў.
Маляваныч. Калі ласка! (Малюе і аддае касалапаму.)
Топа (глядзіць на малюнак, потым у тэлескоп). Дык вось яно перада мною! Толькі зусім на мядзведзіцу не падобна... Сапраўды, гэтае сузор’е больш падобна на коўш, з якога добра было б папіць халоднай вадзіцы.
Яначка. Хопіць табе ўжо ўглядацца ў неба, нібы яно толькі тваё. Дай і мне разок зірнуць.
Топа. Ты, Ліска, і так маеш зоркія вочы. За пяць вёрст курачку ўбачыш. Вось злічу ўсе зоркі, тады і глядзі!
Маляваныч. Не вельмі старайся, касалапы! Каб злічыць усе зоркі на небе, жыцця не хопіць.
(Яначка адпіхвае ад тэлескопа Топу.)
Яначка. Дай зірнуць! (Глядзіць ў тэлескоп.) Ой! А мне ўсе зорачкі міргаюць, нібы клічуць да сябе пагуляць. Маляваныч, а Крумкач зможа даляцець да зорак?
Маляваныч. Ты што, Яначка! Хоць Крумкач і жыве 300 гадоў, але і яму жыцця не хопіць, каб даляцець нават да самай блізкай зоркі.
Яначка. Глядзіце, глядзіце! Зорачка падае! Вось там, над хаткай Бязвухага Зайца. А можа, яна ўбачыла мяне і захацела прыляцець ў госці?
Топа. А я яе і без тэлескопа бачу! Ой, ужо знікла. А вось лодачкай месяц плыве, і зоркі так лагодна на яго пазіраюць. А ён хоць бы адну з іх пакачаў на сваёй выгнутай спіне.
Яначка. Маляваныч! А ці можна ў гэтым тэлескопе ўбачыць, як Баба-Яга на мятле лятае?
Топа. Праўда! Кажуць, яна далятае да зорак, хапае іх і складвае ў свой мех. Якая нягодніца!
Яначка. Яна, напэўна, хоча, каб на двары без зорак было цёмна-цёмна і каб ты, касалапы, набіў сабе шышку на галаве.
Маляваныч. Супакойцеся. Гэта ўсё казкі.А сёння вы з дапамогай тэлескопа бачылі, як на небе гуляюць таямнічыя зорачкі, як месячык ясны між імі плыве. Толькі ні ў якім тэлескопе вы не ўбачыце таго, хто кожны вечар нябачна прыходзіць да ўсіх нас.
Яначка і Топа. А мы ведаем, ведаем – гэта сон!
(Пазяхаюць, паціраюць вочы. Дзіцячы хор выконвае песню-калыханку “У госці сон ідзе”, сл. І муз. Я. Жабко.)


У госці сон ідзе
 Калі пагуляць ў неба зоркі выходзяць
І лодачкай месяц між імі плыве,
Сон ціха да нас невідзімкай прыходзіць,
На мяккія ложкі усіх нас заве.
 Заплюшчыў ён шэраму зайчыку вочкі.
Мішутка ў куточку галоўку схіліў.
Кладзіцеся спаць, ўсе сыночкі і дочкі,
Вам дзверы у казачку сон адчыніў.

Комментариев нет:

Пятёрка последних сообщений блога
последние сообщения

Книги-юбиляры 2017 года. Мировая классика

710 лет – «Божественная комедия» (1307) Данте Алигьери 470 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 300 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 255 лет – «Король-олень» (1762) К. Гоцци 225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина 205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) братьев Гримм 205 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса Давыдова 195 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т. Гофмана 195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина 190 лет – «Книга песен» (1827) Г. Гейне 185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В. Гоголя 185 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) В.И. Даля 185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата первой публикации) А.С. Пушкина 185 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин 180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 года) 180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса 180 лет – «Священная история для детей» (1837) А.О. Ишимовой 175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В. Гоголя 170 лет – «Записки охотника» (1847) И. А. Тургенева (165 лет – с момента первого издания отдельной книгой (1852) 170 лет – «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончарова 170 лет – «Джейн Эйр» (1847) Шарлотты Бронте 165 лет – «Муму» (1852) И. А. Тургенева 165 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого 165 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу 155 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И.С. Тургенева 155 лет – «Отверженные» (1862) В. Гюго 150 лет – «Преступление и наказание» (1867) Ф.М. Достоевского 150 лет – «Дети капитана Гранта» (1867-1868) Ж. Верна 150 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» (1867) Ш. де Костера 145 лет – «Азбука» (1872) Л.Н. Толстого 145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстого 145 лет – «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верна 145 лет – «Сказки кота Мурлыки» (1872) Н.П. Вагнера 135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена 130 лет – «Каштанка» (1887) А.П. Чехова 125 лет – «Детство Тёмы» (1892) Г.Н. Гарина-Михайловского 125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1892) А. Конан Дойля 120 лет – «Человек-невидимка» (1897) Г. Уэллса 120 лет – «Алёнушкины сказки» (1897) Д.Н. Мамина-Сибиряка 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 115 лет – «Сказки просто так» (1902) Р. Киплинга 115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А. Конан Дойля 105 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л.Н. Толстого 105 лет – «Затерянный мир» (1912) А. Конан Дойля 105 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького 105 лет – «Случай с Евсейкой» (1912) А.М. Горького 100 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского 95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского 95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И. Чуковского 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 95 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 90 лет – «Разгром» (1927) А.А. Фадеева 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстого 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака 85 лет – «Пакет» (1932) Л. Пантелеева 85 лет – «Часы» (1932) Л. Пантелеева 85 лет – «Дальние страны» (1932) А. Гайдара 85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н. Островского 85 лет – «Поднятая целина» (1932) М. Шолохова 80 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара 80 лет – «Морские истории» (1937) Б. Житкова 80 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршака 80 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) К.Паустовского 80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р.Толкиен 75 лет – стихотворение «Родина» (1942) К. Симонова 75 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 75 лет – «Ключ-камень» (1942) П. Бажова 75 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 70 лет – «Весёлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова 70 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевого 70 лет – «Быль-небылица» (1947) С. Маршака 70 лет – «Наша древняя столица» (1947) Н.П.Кончаловской 70 лет – «Дневник Анны Франк» (1947) А. Франк 65 лет – «Старик и море» (1952) Э. Хемингуэя 65 лет – «Огни на реке» (1952) Н.И. Дубова 65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова 65 лет – «Сын звездного человека» (1952) А. Нортон 60 лет – «Когда я был маленьким» (1957) Э. Кёстнера 60 лет – «Томасина» (1957) П. Гэллико 60 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова 60 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р. Брэдбери 60 лет – «Земля и небо» (1957) А. Волкова 60 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 60 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 60 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 55 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962) 55 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. Медведева 55 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю.Я. Яковлева 55 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой 55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 55 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни Родари 50 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой 50 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А. Алексина 50 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова 45 лет – «Где леший живет?» Р.П. Погодина (1972) 45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 45 лет – «Домовёнок Кузька» Т.И. Александровой (1972) 30 лет – «Дети Арбата» (1987) А. Рыбакова

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку
Иосиф Бродский

10 вещей, которые произойдут с каждым, кто начнет больше читать

10 вещей, которые произойдут с каждым, кто начнет больше читать
1. Вы найдете безопасный способ сбежать от неудач, стрессов и скуки собственной жизни; 2. Вы обнаружите, что у вас есть семья; 3. Вы станете частью вневременного глобального разговора; 4. Вы научитесь говорить красиво; 5. Вы полюбите очереди, остановки и залы ожидания; 6. Вы станете более приятным человеком; 7. Вы многое узнаете; 8. Вы обнаружите, что были глупее, чем думали; 9. Вы откроете в себе творческое начало; 10. Вы разовьете воображение и перестанете бояться быть странным.